Yeniliklər

MINI VIRTUAL PRIVATE SERVER
07.07.2016
MINI VIRTUAL PRIVATE SERVER paketləriən düşükqiymətlərlə əlavə edildi.

MINI VPS UF* -A cəmi 7$
MINI VPS UF -B cəmi 8$
MINI VPS H* -A cəmi 10$

*UF - USA və ya Fransa yerləşməsi ilə.
*H - Hollandiya yerləşməsi ilə

CPU: 1 CPU
RAM: 1 024 Mb
SSD: 10 GB
OS: Centos
IP: 1 pcs
Port: 100 Mbits
Yerləşmə: Strasbourg/USA
Panel: ISP Manager Lite
Cəmi: 9$
Bütün yeniliklərə bax...